Kalendarium wydarzeń
12 lis pon,
W dniu 12 listopada nie odbywają się zajęcia stałe.
17 lis sob, 17.00
Warsztaty: Ekskluzywne ceramiczne dodatki na stół
Warsztaty rodzinne.Miasteczko jak z bajki
17 lis sob, 15
Warsztaty rodzinne.Miasteczko jak z bajki
24 lis sob, 18.00-19.00
Warsztaty: Sztuka nakrywania stołu
24 lis sob, 17.00
Wykład: Stół na przestrzeni wieków - wzory i inspiracje.
01 gru sob, 17.00-19.00
Warsztaty: Ozdoby kwiatowe na stół
01 gru sob, 15.00-16.00
Pierniki z ceramiki
08 gru sob, 15.00
Warsztaty: Błysk i blask - ozdoby w stylu retro
sty
lut
mar
kwi
maj
cze
lip
sie
wrz
paź
lis
gru

FORMULARZ ZAPISU

Niepoprawnie wypełniony formularz! x

Nie udało się wysłać formularza! x

Formularz został wysłany! x

1. Dane uczestnika

Imię i Nazwisko*

wypełnij to pole

Adres zamieszkania*

Podaj adres zamieszkania

Numer Krakowskiej Karty Rodzinnej KK3+

podaj poprawny numer karty

Numer Karty Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym

podaj poprawny numer karty

Numer Krakowskiej Karty Miejskiej

podaj poprawny numer karty

Uczestnik ma ukończone 16lat*

Wybierz jedna opcje

2. Deklaruję chęć udziału w:

Wybierz jedną opcję

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych*

Zaznacz opcje

Ogólna klauzula informacyjna. Pełna treść Ogólnej klauzuli informacyjnej oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych znajdują się pod adresem Link do ogólnej klauzuli informacyjnej

4. Wyrażenie zgody*

Zaznacz opcje
Wypełnij recaptche
regulamin

regulamin

Zapraszamy na zapisy do klubu w godzinach 15:00-19:00 od poniedziałku do piątku.

Informacje organizacyjne:
1. Aby zapisać się na zajęcia należy wypełnić kartę uczestnika, załącznik nr 1 i zapoznać się z regulaminem.
2. Kartę i pozostałe dokumenty można wypełnić na miejscu u nas w klubie.

REGULAMIN KLUBU KULTURY „PALETA”
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty, wypełnienie i podpisanie karty uczestnika, zaakceptowanie regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych – załącznik NR 1.

2. Opłaty za zajęcia w całości przekazywane są na organizację zajęć oraz cele statutowe Centrum Kultury.

a.)
Opłata za zajęcia grupowe obowiązuje bez względu na ilość zajęć wykorzystanych przez uczestnika.
- W wypadku opuszczenia zajęć przez uczestnika wpłaty nie są zwracane.

Organizator zastrzega, że program warsztatów może ulec zmianie.

Wpłat należy dokonać z góry, do 10 dnia każdego miesiąca – w godzinach otwarcia klubu lub przelewem. Rezygnacja z zajęć możliwa jest pod koniec każdego okresu rozliczeniowego.

b.) Opłata za zajęcia indywidualne (nauka gry na pianinie)
- Opłata za zajęcia uzależniona jest od liczby zajęć w miesiącu.
- Wpłat należy dokonać z góry, do 10 dnia każdego miesiąca, gotówką – w godzinach otwarcia klubu lub przelewem.
- Rezygnacja z zajęć możliwa jest pod koniec każdego okresu rozliczeniowego.
- W razie zgłoszonej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem nieobecności możliwe jest przeniesienie zajęć na inny zaproponowany przez instruktora termin (do 30 dni od nieobecności). Jeżeli ustalenie odpowiedniego dla obydwu stron terminu okaże się niemożliwe Organizator nie przewiduje zwrotów wpłat za niewykorzystane zajęcia ani ich przeniesienia na kolejne miesiące.
- W razie nieobecności niezgłoszonej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem Organizator nie przewiduje: przeniesienia zajęć, przeniesienia wpłat, zwrotu wpłat.
- W razie nieobecności instruktora, zaproponowany zostanie uczestnikowi inny termin zajęć (do 30 dni od nieobecności instruktora). Jeśli ustalenie dogodnego terminu nie będzie możliwe opłata za w/w zajęcia zostanie przeniesiona na kolejny miesiąc.
- Organizator nie przewiduje możliwości zawieszenia zajęć przez uczestnika.
- Ze względu na harmonogram zajęć i bezpieczeństwo, dzieci prosimy przyprowadzać i odbierać punktualnie.
3. Faktury wystawiane są po wniesieniu opłaty, na podstawie wniosku o wystawienie faktury oraz paragonu lub kopii przelewu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W opisie na fakturze należy podać nazwę zająć zgodną z cennikiem.
4. Dane do przelewu: Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków
Nr konta: 62 1240 4722 1111 0000 4860 1867 W tytule przelewu prosimy umieścić: paleta/imię i nazwisko uczestnika/rodzaj zajęć/ miesiąc.
5. Organizacja zajęć
- Zajęcia stałe odbywają się w grupach lub indywidualnie, według ustalonego przez klub harmonogramu. Trwają od połowy września do końca czerwca następnego roku. Zajęcia stałe nie odbywają się w ferie, wakacje, święta państwowe oraz podczas długich weekendów. Rezygnacja z zajęć możliwa jest pod koniec każdego okresu rozliczeniowego. Organizator zastrzega, że harmonogram zajęć może ulec zmianie.
- Zajęcia grupowe, w których wymagana jest minimalna ilość uczestników rozpoczynają się dopiero po skompletowaniu grupy i mogą zostać zawieszone w chwili, gdy ilość uczestników spadnie poniżej ilości granicznej.
- Niezbędne do zajęć materiały uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. Wyjątek stanowi: Pracownia ceramiki, Pracownia plastyczna dla dzieci, gdzie uczestnicy otrzymują materiały niezbędne do zajęć w ramach opłaty za zajęcia.
- Na zajęciach obowiązuje własna odzież ochronna, instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie lub zniszczenie osobistych rzeczy uczestników.
- Klub Kultury zobowiązuje się zapewnić dziecku bezpieczeństwo w godzinach uczestniczenia dziecka w zajęciach deklarowanych przez opiekuna prawnego/rodzica w Karcie Uczestnika.
- Ze względu na harmonogram zajęć i bezpieczeństwo, dzieci prosimy przyprowadzać i odbierać punktualnie
- Prace plastyczne uczestników są przechowywane w pracowni przez okres nie dłuższy niż miesiąc. Nieodebrane w tym terminie prace nie są przechowywane.
6. Honorujemy Krakowską Kartę Rodzinną 3+ oraz Krakowską Kartą Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym na wszystkich zajęciach organizowanych przez Klub Kultury Paleta. Zniżka -50% przysługuje zarówno dzieciom, jak i dorosłym uczęszczającym na nasze zajęcia. Zniżką nie są objęte działania impresaryjne oraz realizowane przez podmioty zewnętrzne. Prosimy o zgłoszenie się do biura KK Paleta w celu pokazania Karty oraz przekazania nr identyfikacyjnego.

https://paleta.dworek.eu/…/karta-uczestnika-paleta-18-na-19…