Kalendarium wydarzeń
.
03 sty pon, 12.30
Strefa rodzica - zajęcia umuzykalniające dla dzieci i niemowląt
Strefa rodzica - zajęcia umuzykalniające dla dzieci i niemowląt
04 sty wt, 10.30
Strefa rodzica - zajęcia umuzykalniające dla dzieci i niemowląt
Warsztaty malarstwa
04 sty wt, 14.00
Warsztaty malarstwa
Warsztaty plastyczne
07 sty pt, 16
Warsztaty plastyczne
10 sty pon, 12.30
Strefa rodzica - zajęcia umuzykalniające dla dzieci i niemowląt
Strefa rodzica - zajęcia umuzykalniające dla dzieci i niemowląt
11 sty wt, 10.30
Strefa rodzica - zajęcia umuzykalniające dla dzieci i niemowląt
Warsztaty malarstwa
11 sty wt, 14.00
Warsztaty malarstwa
Warsztaty plastyczne
14 sty pt, 16
Warsztaty plastyczne
Dla dzieci
17 sty pon, 10
Dla dzieci
Dla dzieci
18 sty wt, 10
Dla dzieci
Dla dzieci
19 sty śr, 10
Dla dzieci
Dla dzieci
20 sty czw, 10
Dla dzieci
Dla dzieci
21 sty pt, 10
Dla dzieci
24 sty pon, 10
25 sty wt, 10
26 sty śr, 10
27 sty czw, 10
28 sty pt, 10
sty
lut
mar
kwi
maj
cze
lip
sie
wrz
paź
lis
gru
Regulamin

Regulamin

REGULAMIN KLUBU KULTURY „PALETA”

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty, wypełnienie i podpisanie karty uczestnika, zaakceptowanie regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych – załącznik NR1.

2. Opłaty za zajęcia w całości przekazywane są na organizację zajęć oraz cele statutowe Centrum Kultury.

a. Opłata za zajęcia grupowe obowiązuje bez względu na ilość zajęć wykorzystanych przez uczestnika.

- W wypadku opuszczenia zajęć przez uczestnika wpłaty nie są zwracane.

- Organizator zastrzega, że program warsztatów może ulec zmianie.

- Wpłat należy dokonywać z góry, do 10 dnia każdego miesiąca, a w przypadku opłat kwartalnych na początku kwartału, gotówką – w godzinach otwarcia klubu lub przelewem.

Rezygnacja z zajęć możliwa jest pod koniec każdego okresu rozliczeniowego (np. zgłoszenie rezygnacji z zajęć w listopadzie należy przekazać pisemnie do końca października). W przypadku braku terminowo zgłoszonej rezygnacji uczestnik zostanie obciążony opłatą za zajęcia w kolejnym okresie rozliczeniowym.

b. Opłata za zajęcia indywidualne (nauka gry na pianinie)

- Opłata za zajęcia uzależniona jest od liczby zajęć w miesiącu.

- Wpłat należy dokonywać z góry, do 10 dnia każdego miesiąca, gotówką – w godzinach otwarcia klubu lub przelewem.

- Rezygnacja z zajęć możliwa jest pod koniec każdego okresu rozliczeniowego (np. zgłoszenie rezygnacji z zajęć w listopadzie należy przekazać pisemnie do końca października). W przypadku braku terminowo zgłoszonej rezygnacji uczestnik zostanie obciążony opłatą za zajęcia w kolejnym okresie rozliczeniowym.

- W razie zgłoszonej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem nieobecności możliwe jest przeniesienie zajęć na inny zaproponowany przez instruktora termin (do 30 dni od nieobecności). Jeżeli ustalenie odpowiedniego dla obydwu stron terminu okaże się niemożliwe Organizator nie przewiduje zwrotów wpłat za niewykorzystane zajęcia ani ich przeniesienia na kolejne miesiące.

- W razie nieobecności niezgłoszonej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem Organizator nie przewiduje: przeniesienia zajęć, przeniesienia wpłat, zwrotu wpłat.

- W razie nieobecności instruktora, zaproponowany zostanie uczestnikowi inny termin zajęć (do 30 dni od nieobecności instruktora). Jeśli ustalenie dogodnego terminu nie będzie możliwe opłata za w/w zajęcia zostanie przeniesiona na kolejny miesiąc.

- Organizator nie przewiduje możliwości zawieszenia zajęć przez uczestnika.

- Ze względu na harmonogram zajęć i bezpieczeństwo, dzieci prosimy przyprowadzać i odbierać punktualnie.

- W przypadku opóźnienia w opłacie za jeden miesiąc informujemy, iż zapisane dzieci zostaną skreślone z listy uczestników a przywiezione dziecko nie zostanie przyjęte na zajęcia. W powyższej sytuacji organizatorzy nie odpowiadają za opiekę nad dzieckiem.

3. Faktury wystawiane są po wniesieniu opłaty, na podstawie wniosku o wystawienie faktury oraz paragonu lub kopii przelewu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W opisie na fakturze należy podać nazwę zajęć zgodną z cennikiem.
Faktury do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się numerem identyfikującym (NIP) wobec wymogu zamieszczenia Nr NIP przy ewidencji sprzedaży nie będą wystawiane.

4. Dane do przelewu:

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków; Nr konta: 62 1240 4722 1111 0000 4860 1867

W tytule przelewu prosimy umieścić: paleta/imię i nazwisko uczestnika/rodzaj zajęć/kwartał lub miesiąc

5. Organizacja zajęć

- Zajęcia stałe odbywają się w grupach lub indywidualnie, według ustalonego przez klub harmonogramu. Trwają od września do końca czerwca następnego roku. Zajęcia stałe nie odbywają się w ferie, wakacje, święta państwowe oraz podczas długich weekendów. Rezygnacja z zajęć możliwa jest pod koniec każdego okresu rozliczeniowego.

- Organizator zastrzega, że harmonogram zajęć może ulec zmianie.

- Zajęcia grupowe, w których wymagana jest minimalna ilość uczestników rozpoczynają się dopiero po skompletowaniu grupy i mogą zostać zawieszone w chwili, gdy ilość uczestników spadnie poniżej ilości granicznej.

- Niezbędne do zajęć materiały uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. Wyjątek stanowi: Pracownia ceramiki, Pracownia plastyczna dla dzieci, gdzie uczestnicy otrzymują materiały niezbędne do zajęć w ramach opłaty za zajęcia.

- Na zajęciach obowiązuje własna odzież ochronna, instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie lub zniszczenie osobistych rzeczy uczestników.

- Klub Kultury zobowiązuje się zapewnić dziecku bezpieczeństwo w godzinach uczestniczenia dziecka w zajęciach/warsztatach deklarowanych przez opiekuna prawnego/rodzica w Karcie Uczestnika.

- Ze względu na harmonogram zajęć i bezpieczeństwo, dzieci prosimy przyprowadzać i odbierać punktualnie.

Prace plastyczne uczestników są przechowywane w pracowni przez okres nie dłuższy niż miesiąc.

6. Honorujemy Krakowską Kartę Rodzinną 3+ oraz Krakowską Kartą Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym

na wszystkich zajęciach organizowanych przez Klub Kultury Paleta. Zniżka -50% przysługuje zarówno dzieciom, jak i dorosłym uczęszczającym na nasze zajęcia. Zniżką nie są objęte działania impresaryjne oraz realizowane przez podmioty zewnętrzne. Prosimy o zgłoszenie się do biura KK Paleta w celu pokazania Karty oraz przekazania nr identyfikacyjnego.