Kalendarium wydarzeń
02 wrz pon, 15.00
11 wrz śr,
16 wrz pon,
SZKRABY
17 wrz wt, 09.30
KLUB AKTYWNOŚCI 60 PLUS
19 wrz czw, 9.45
STREFA RODZICA
21 wrz sob, 15.00
"Krowoderskie ogrody"
23 wrz pon,
SZKRABY
Zebranie - gitara
23 wrz pon, 18.00-19.00
Zebranie - gitara
24 wrz wt, 09.30
KLUB AKTYWNOŚCI 60 PLUS
26 wrz czw, 9.45
STREFA RODZICA
30 wrz pon,
SZKRABY
01 paż wt, 09.30
KLUB AKTYWNOŚCI 60 PLUS
08 paż wt, 09.30
KLUB AKTYWNOŚCI 60 PLUS
15 paż wt, 09.30
KLUB AKTYWNOŚCI 60 PLUS
sty
lut
mar
kwi
maj
cze
lip
sie
wrz
paź
lis
gru
Regulamin

Regulamin

REGULAMIN KLUBU KULTURY „PALETA”

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty, wypełnienie i podpisanie karty uczestnika, zaakceptowanie regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych – załącznik NR1.

2. Opłaty za zajęcia w całości przekazywane są na organizację zajęć oraz cele statutowe CentrumKultury.

a. Opłata za zajęcia grupowe obowiązuje bez względu na ilość zajęć wykorzystanych przezuczestnika.

- W wypadku opuszczenia zajęć przez uczestnika wpłaty nie sązwracane.

- Organizator zastrzega, że program warsztatów może uleczmianie.

- Wpłat należy dokonać z góry, do 10 dnia każdego miesiąca/ a w przypadku opłat kwartalnych na początku kwartału, gotówką – w godzinach otwarcia klubu lub przelewem. Rezygnacja z zajęć możliwa jest pod koniec każdego okresu rozliczeniowego.

b. Opłata za zajęcia indywidualne (nauka gry napianinie)

- Opłata za zajęcia uzależniona jest od liczby zajęć wmiesiącu.

- Wpłat należy dokonać z góry, do 10 dnia każdego miesiąca, gotówką – w godzinach otwarcia klubu lub przelewem.

- Rezygnacja z zajęć możliwa jest pod koniec każdego okresu rozliczeniowego.

- W razie zgłoszonej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem nieobecności możliwe jest przeniesienie zajęć na inny zaproponowany przez instruktora termin (do 30 dni od nieobecności). Jeżeli ustalenie odpowiedniego dla obydwu stron terminuokażesięniemożliweOrganizator nieprzewidujezwrotówwpłatzanie wykorzystane zajęciaaniichprzeniesienia na kolejnemiesiące.

- WrazienieobecnościniezgłoszonejzconajmniejjednodniowymwyprzedzeniemOrganizator nieprzewiduje: przeniesienia zajęć, przeniesienia wpłat, zwrotu wpłat.

- W razie nieobecności instruktora, zaproponowany zostanie uczestnikowi inny termin zajęć (do 30 dni od nieobecności instruktora).Jeśliustaleniedogodnegoterminuniebędziemożliweopłatazaw/wzajęciazostanieprzeniesionanakolejny miesiąc.

- Organizator nie przewiduje możliwości zawieszenia zajęć przezuczestnika.

- Ze względu na harmonogram zajęć i bezpieczeństwo, dzieci prosimy przyprowadzać i odbieraćpunktualnie.

- W przypadku opóźnienia w opłacie za jeden miesiąc informujemy, iż zapisane dzieci zostaną skreślone z listy uczestników a przywiezione dziecko nie zostanie przyjęte na zajęcia. W powyższej sytuacji organizatorzy nie odpowiadają za opiekę nad dzieckiem.

3. Fakturywystawianesąpowniesieniu opłaty,napodstawie wnioskuowystawienie fakturyorazparagonulubkopii przelewu,zgodniezobowiązującymiprzepisami.Wopisienafakturzenależypodaćnazwęzajęćzgodnąz cennikiem.
Faktury do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się numerem identyfikującym (NIP) wobec wymogu zamieszczenia Nr NIP przy ewidencji sprzedaży nie będą wystawiane.

4. Dane doprzelewu:

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków Nr konta: 62 1240 4722 1111 0000 4860 1867

W tytule przelewu prosimy umieścić: paleta/imię i nazwisko uczestnika/rodzaj zajęć/kwartał lub miesiąc

5. Organizacjazajęć

- Zajęcia stałe odbywają się w grupach lub indywidualnie, według ustalonego przez klub harmonogramu. Trwają od połowy września do końca czerwca następnego roku. Zajęcia stałe nie odbywają się w ferie, wakacje, święta państwowe oraz podczas długich weekendów. Rezygnacja z zajęć możliwa jest pod koniec każdego okresu rozliczeniowego.

- Organizator zastrzega, że harmonogram zajęć może uleczmianie.

- Zajęciagrupowe,wktórychwymaganajestminimalnailośćuczestnikówrozpoczynają siędopieroposkompletowaniu grupy i mogą zostać zawieszone w chwili, gdy ilość uczestników spadnie poniżej ilościgranicznej.

- Niezbędnedozajęćmateriały uczestnicyzapewniająsobiewewłasnymzakresie.Wyjątekstanowi:Pracowniaceramiki, Pracowniaplastycznadladzieci,gdzieuczestnicyotrzymująmateriały niezbędnedozajęćwramachopłatyzazajęcia.

- Nazajęciachobowiązujewłasnaodzieżochronna,instruktorzynieponosząodpowiedzialności zazagubienielub zniszczenie osobistych rzeczyuczestników.

- KlubKulturyzobowiązujesięzapewnićdzieckubezpieczeństwowgodzinachuczestniczenia dziecka w zajęciach/warsztatach deklarowanych przez opiekuna prawnego/rodzica w KarcieUczestnika.

- Ze względu na harmonogram zajęć i bezpieczeństwo, dzieci prosimy przyprowadzać i odbieraćpunktualnie.

Prace plastyczne uczestników są przechowywane w pracowni przez okres nie dłuższy niż miesiąc. Nieodebrane w tym terminie prace nie są przechowywane.

6. Honorujemy Krakowską Kartę Rodzinną 3+ oraz Krakowską Kartą Rodziny z DzieckiemNiepełnosprawnym

na wszystkich zajęciach organizowanych przez Klub Kultury Paleta. Zniżka -50% przysługuje zarówno dzieciom, jak

i dorosłym uczęszczającym na nasze zajęcia. Zniżką nie są objęte działania impresaryjne oraz realizowane przez podmioty zewnętrzne. Prosimy o zgłoszenie się do biura KK Paleta w celu pokazania Karty oraz przekazania nr identyfikacyjnego.