Przeskocz do treści

Zajęcia umuzykalniające dla dzieci i niemowląt

Zajęcia „gordonowskie” stymulują rozwój muzyczny dziecka:
wzbogacają słownik rytmiczny i tonalny, kształcą słuch muzyczny,
doskonalą umiejętności śpiewania oraz już przygotowują dzieci do
podjęcia nauki gry na instrumencie. Wpływają korzystnie na koordynację
dziecka oddech – ruch – śpiew. Wspomagają wszechstronny rozwój dziecka,
zarówno motorykę jak i sferę intelektualną – umiejętność koncentracji
oraz zdolność komunikowania się.

Na zajęciach pracujemy głosem. Jest to pierwszy i najbliższy człowiekowi

instrument. Ważną rolę odgrywa także ruch. Dzięki niemu dzieci uczą się

rytmicznego, harmonijnego poruszania się, które stanowi podstawę wyczucia

i rozumienia rytmu, poznają swoje ciało oraz otaczającą je przestrzeń. Ponadto

zajęcia są dla maluchów okazją do uczenia się naśladowania i współdziałania

z innymi.