Przeskocz do treści
Aktualności

Dostępny Dworek

Dostępny
Dworek – wydarzenia z udziałem tłumaczy PJM

Chcemy być instytucją dostępną dla wszystkich odbiorców,
dlatego szkolimy się i wprowadzamy zmiany! Zapraszamy na wydarzenia z udziałem
tłumaczy polskiego języka migowego.

O projekcie

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” (od października
2022 r. do czerwca 2023 r.) realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępny
Dworek”,(KBB/205/2022) w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania
4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr projektu
POWR.04.03-00-00-0071/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Założenia projektu

Celem projektu jest poprawa dostępności oferty instytucji
kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przedsięwzięcie zakłada wdrożenie
podstawowych i najbardziej niezbędnych narzędzi dostępności oraz przeszkolenia
zespołu pracowników, stworzenie nowej w pełni dostępnej strony internetowej
Centrum i 7 Klubów Kultury, zakup przenośnych pętli indukcyjnych, jak i
zapewnienie obecności tłumacza PJM na wybranych wydarzeniach.

Wydarzenia z obecnością tłumacza PJM

10 czerwca 2023 – WERNISAŻ WYSTAWY KOŃCOWOROCZNEJ UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW MALARSTWA KLUBU KULTURY „PALETA”