Pracownia studium postaci z natury

Forma zajęć w oparciu o pracę z modelem. W programie pracowni przewidziane są rysunek, malarstwo i techniki kombinowane.

Rozpoczynając od roli szkicu, analizy rysunkowej proporcji poszczególnych części ciała ludzkiego, przejdziemy do wnikliwego studium aktu będącego zarówno głównym obiektem obrazu, bryłą i formą, nośnikiem indywidualnych cech charakteru, jak również elementem otoczenia oraz częścią przedstawiania abstrakcyjnego.

Zajmiemy się takimi pojęciami jak ciężar i lekkość, światło i cień, plama i kreska, dynamika i ruch, narzędziami pomocnymi w kształtowaniu obrazu.

Zajęcia przeznaczone są zarówno dla osób przygotowujących się na wyższe uczelnie artystyczne jak i dla pasjonatów.

Prowadzenie: Anna Dyga
Opłata: 120 zł/mc
Termin: środa, godz. 16.00 – 19.00