Sztuka – Terapia – Życie

W listopadzie’17 r. zakończyła się II edycja projektu dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem

Projekt „SZTUKA – TERAPIA – ŻYCIE – wsparcie rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem” jest organizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dworku Białopradnickiego i polega na wsparciu rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w codziennym trudzie wychowawczym.

Celem projektu jest poprawa jakości życia dzieci niepełnosprawnych oraz rodziców i opiekunów poprzez zorganizowanie cyklu profesjonalnych i efektywnych zajęć artystycznych, terapeutycznych i rewalidacyjnych.

Zajęcia w formie warsztatów, spotkań i ćwiczeń poprowadzą specjaliści w dziedzinie pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagodzy, psychologowie oraz instruktorzy zajęć artystycznych. Wartością dodaną będzie m.in. rozwinięcie kompetencji społecznych osób biorących udział w projekcie, w tym umiejętności radzenia sobie ze stresem, empatii i asertywności. Rodzice i opiekunowie nauczą się m.in. redukować napięcie emocjonalne spowodowane sytuacją rodzinną, będą mogli także rozwijać swoje zdolności artystyczne i wykorzystywać własne zasoby a także zdobyć wiedzę na temat możliwości terapii dziecka i wybranych technik terapeutycznych.

Projekt zakłada cykl 5-ciu 2-godzinnych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz w tym samym czasie zajęć dla ich rodziców/opiekunów.

W ramach projektu w Klubie Kultury Paleta odbyły się zajęcia z ceramiki, malarstwa, rysunku, grafiki (dla dorosłych) oraz warsztaty aktorskie, muzyczne i artystyczne (dla dzieci).

 


Koordynator projektu: Dorota Halberda, tel. 12 420 49 62,
ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Na Rzecz Dworku Białoprądnickiego
PARTNERZY: Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, Klub Kultury Paleta, Klub Kultury Mydlniki

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Więcej informacji na profilu FB Stowarzyszenia.