Kalendarium wydarzeń
04 cze wt, 9.45
STREFA RODZICA
05 cze śr, 10
WESOLUDKI
05 cze śr, 17
Twórcze Szkraby
05 cze śr, 9.00
BRYKADEŁKO
AUDYCJA
06 cze czw, 17.30
AUDYCJA
RoślINNA torba
08 cze sob, 15.00
RoślINNA torba
11 cze wt, 9.45
STREFA RODZICA
12 cze śr, 10
WESOLUDKI
12 cze śr, 17
Twórcze Szkraby
12 cze śr, 9.00
BRYKADEŁKO
Wernisaż malarstwa i rysunku
14 cze pt, 19.00
Wernisaż malarstwa i rysunku
18 cze wt, 9.45
STREFA RODZICA
24 cze pon, 16.00
Letnia akademia sztuki
25 cze wt, 16.00
Letnia akademia sztuki
26 cze śr, 16.30
Letnia akademia sztuki
27 cze czw,
Letnia akademia sztuki
28 cze pt, 16.30
Letnia akademia sztuki
01 lip pon, 16.00
Letnia akademia sztuki
02 lip wt, 16.00
Letnia akademia sztuki
03 lip śr, 16.30
Letnia akademia sztuki
04 lip czw,
Letnia akademia sztuki
05 lip pt, 16.30
Letnia akademia sztuki
08 lip pon, 16.00
Letnia akademia sztuki
09 lip wt, 16.00
Letnia akademia sztuki
10 lip śr, 16.30
Letnia akademia sztuki
11 lip czw,
Letnia akademia sztuki
12 lip pt, 16.30
Letnia akademia sztuki
sty
lut
mar
kwi
maj
cze
lip
sie
wrz
paź
lis
gru
REGULAMIN - LETNIA AKADEMIA SZTUKI

REGULAMIN - LETNIA AKADEMIA SZTUKI

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty, wypełnienie i podpisanie karty uczestnika, zaakceptowanie regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych – załącznik nr 1.

2. Opłaty za zajęcia w całości przekazywane są na organizację zajęć oraz cele statutowe Centrum Kultury.
a.) Opłata za zajęcia obowiązuje bez względu na ilość zajęć wykorzystanych przez uczestnika.
- W wypadku opuszczenia zajęć przez uczestnika wpłaty nie są zwracane.
Organizator zastrzega, że program zajęć może ulec zmianie.
Wpłat należy dokonać z góry w godzinach otwarcia klubu lub przelewem.

b.) Cennik zajęć w ramach Letniej Akademii Sztuki:
Warsztaty - Portrety
120,00 zł – cykl 6 warsztatów po 2 godziny

25, 00 zł– pojedyncze warsztaty po 2 godziny

Warsztaty - Rysunek
120, 00 zł – cykl 6 warsztatów po 2 godziny

25, 00 zł – pojedyncze warsztaty po 2 godziny

Pracownia Ceramiki

200,00 zł – cykl 6 warsztatów po 2 godziny

40,00 zł – pojedyncze warsztaty po 2 godziny

Ceramika dla malucha

80, 00 zł – cykl 6 zajęć po 45 minut

15,00 zł – jedne zajęcia 45 minutowe (rodzic/opiekun wstęp wolny)

c.) możliwość wykupienia pojedynczych warsztatów przewidziana jest w miarę wolnych miejsc, po zakończeniu zapisów na cykle warsztatowe
3. Faktury wystawiane są po wniesieniu opłaty, na podstawie wniosku o wystawienie faktury oraz paragonu lub kopii przelewu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W opisie na fakturze należy podać nazwę zająć zgodną z cennikiem.
4. Dane do przelewu: Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków
Nr konta: 62 1240 4722 1111 0000 4860 1867 W tytule przelewu prosimy umieścić: paleta/imię i nazwisko uczestnika/rodzaj zajęć/ miesiąc.
5. Organizacja zajęć
- Zajęcia Letniej Akademii Sztuki odbywają się w grupach, według ustalonego przez klub harmonogramu. Trwają od 24 czerwca do 12 lipca 2019 roku. Organizator zastrzega, że harmonogram zajęć może ulec zmianie.
- Zajęcia grupowe, w których wymagana jest minimalna ilość uczestników rozpoczynają się dopiero po skompletowaniu grupy i mogą zostać zawieszone w chwili, gdy ilość uczestników spadnie poniżej ilości granicznej.
- Uczestnicy otrzymują materiały plastyczne niezbędne do zajęć w ramach opłaty za zajęcia.
- Na zajęciach obowiązuje własna odzież ochronna, instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie lub zniszczenie osobistych rzeczy uczestników.
- Klub Kultury zobowiązuje się zapewnić dziecku bezpieczeństwo w godzinach uczestniczenia dziecka w zajęciach deklarowanych przez opiekuna prawnego/rodzica w Karcie Uczestnika.
- Ze względu na harmonogram zajęć i bezpieczeństwo, dzieci prosimy przyprowadzać i odbierać punktualnie
- Prace plastyczne uczestników są przechowywane w pracowni przez okres nie dłuższy niż miesiąc. Nieodebrane w tym terminie prace nie są przechowywane.
6. Honorujemy Krakowską Kartę Rodzinną 3+ oraz Krakowską Kartą Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym na wszystkich zajęciach organizowanych przez Klub Kultury Paleta. Zniżka -50% przysługuje zarówno dzieciom, jak i dorosłym uczęszczającym na nasze zajęcia. Prosimy o zgłoszenie się do biura KK Paleta w celu pokazania Karty oraz przekazania nr identyfikacyjnego.


Załącznik nr 1.

Ogólna klauzula informacyjna oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych - e-mail: iod@dworek.eu.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub/ oraz Pana / Pani małoletniego dziecka w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” będzie odbywać się na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania jest również realizacja zadania publicznego w postaci organizacji zajęć kulturalnych, które realizujemy w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

4. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub / oraz danych osobowych Pani/ Pana małoletniego dziecka, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

5. Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz/lub danych osobowych Pana/Pani małoletniego dziecka zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” z siedzibą przy ul. Papierniczej 2, 31-221 Kraków?

c TAK

c NIE

6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do dokonania zapisu uczestnika na zajęcia a w konsekwencji możliwości uczestnictwa w zajęciach.

7. 7. Czy wyraża Pani/Pan zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Administratora wizerunku uczestnika czyli Pani/Pana lub/oraz Pani / Pana małoletniego dziecka, wykonanego w trakcie zajęć, w celach dokumentacyjnych i promocyjnych, w materiałach promocyjnych, na stronie www, na portalu www.facebook.com, ulotkach oraz plakatach?

c TAK

c NIE

8. Uprzejmie informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

- do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągniecia celu przetwarzania,

- do czasu przewidzianego prawem w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych.

9. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych lub/oraz Pani/Pana małoletniego dziecka mogą być: instruktorzy prowadzący zajęcia.

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub/oraz Pani/Pana małoletniego dziecka przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do dokonania zapisu uczestnika na zajęcia a w konsekwencji możliwości uczestnictwa w zajęciach.

12. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe lub / oraz podane dane osobowe Pana/ Pani małoletniego dziecka Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” nie będzie podejmowało wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Imię i nazwisko:…………………………………

Podpis…………………………………