Nauka gry na fortepianie

Lekcje indywidualne. Na poziomie początkującym zapoznajemy uczniów z podstawowymi wiadomościami z zakresu notacji muzycznej, oznaczeń artykulacyjnych, agogicznych, dynamicznych, znaków chromatycznych. Kształtujemy umiejętność czytania nut w kluczach wiolinowym i basowym do trzech znaków. Sprawność palcową ćwiczymy poprzez praktyczną realizację gam i pasaży oraz ćwiczeń melodyczno-rytmicznych do trzech znaków.

Na poziomie zaawansowanym pracujemy nad doskonaleniem techniki gry poprzez realizowanie zaawansowanych ćwiczeń, etiud, a także gam i pasaży w rożnych układach i tonacjach do siedmiu znaków. W pracy nad repertuarem zwracamy szczególną uwagę na dbałość o poczucie muzycznego stylu epoki i właściwą ekspresję, prawidłowe realizowanie ozdobników, pedalizacji i piękno brzmienia oraz kształtowanie umiejętności słyszenia, rozróżniania oraz realizacji faktur: polifonicznej i homofonicznej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.