Sztuka. Terapia. Życie.

Projekt adresowany do rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem. Organizatorem jest Stowarzyszenie na rzecz Dworku Białoprądnickiego.

Projekt polega na wsparciu rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym w codziennym trudzie wychowawczym. Jego celem jest poprawa jakości życia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz rodziców i opiekunów poprzez zorganizowanie cyklu profesjonalnych i efektywnych zajęć artystycznych, terapeutycznych i rewalidacyjnych.

START – październik 2017